Tin tức

28/05/2016 0 Bình luận
Loài Paedocypris progenetica khi trưởng thành chỉ dài có 7,9 mm. Không chỉ là loài cá nhỏ nhất mà nó còn lập kỷ lục là động vật xương sống nhỏ nhất thế giới
26/05/2016 0 Bình luận
Có thể hắn có vũ khí. Mà dù ông có bắt được hắn, hắn cũng chỉ đi tù vài năm, sau đó lại tiếp tục hại những người khác
24/05/2016 0 Bình luận
Ở cuối phố nhà tôi có một gia đình nghèo, một bà mẹ với bốn con nhỏ, trong đó có hai chị em sinh đôi, giống như tôi với chị Letty vậy
19/05/2016 0 Bình luận
Với bề dày ấy, ta có thể đoán rằng, vùng đất Cù lao Giêng là nơi hấp dẫn người lưu dân trước nhất
17/05/2016 0 Bình luận
Phải “đánh lưỡi”, làm biếng đánh lưỡi thì thành Cù lao Diên, y như nói đớt
12/05/2016 0 Bình luận
Đối với sấu thì xốc cây (nọc) to và thưa hơn (vừa cho sấu bò qua được) thành năm, thành bảy hàng ngay ngắn nhưng so le và liền gần nhau ở van bờ sông nơi có nhiều sấu
10/05/2016 0 Bình luận
Năm 1802, ngay tại đầu Cù lao Giêng, triều đình đặt Tân Châu đạo cùng Châu Đốc đạo ở Hậu Giang và Đông Khẩu đạo ở phía nam sông Sa Đéc, sẵn sàng phối hợp tác chiến...
04/05/2016 0 Bình luận
Đã có nhiều người Việt Nam ao ước mình có cơ hội được làm ăn sinh sống tại thủ đô. Đó là một nguyện vọng bình thường.
02/05/2016 0 Bình luận
Người Hà Nội tứ xứ, cha mẹ, ông bà, tổ tiên vốn từng ở lâu năm cũng có, hoặc chỉ thế hệ con cái mới sinh ra và lớn lên tại đây hoặc là người phương xa mới đến kiếm kế sinh...
27/04/2016 0 Bình luận
Ba mươi sáu phố, nhưng có gần tới cả trăm phố “hàng” lớn nhỏ (một hàng là một sản phẩm đặc thù): Hàng Buồm, Hàng Cháo, Hàng Cháo, Hàng Chiếu, Hàng Khoai,...