Bài viết 11/2017

02/11/2017 0 Bình luận
"Anh về, em nắm cổ tayEm dặn câu này, anh chớ có quên:Đôi ta đã trót lời nguyềnChớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng"---Chúc mừng 20/10