100 Autistic kids have delayed speech autistic kids can communicate well

100% Autistic kids have delayed speech,0% autistic kids can communicate well?So Can autism be predicted,cured with Delayed speech?100% Autistic kids have delayed speech,0% autistic kids can communicate well?So Can autism be predicted,cured with Delayed speech?100 % những đứa trẻ tự kỷ có bài phát biểu chậm trễ, 0 % những đứa trẻ tự kỷ có thể giao tiếp tốt chứ? Vì vậy, có thể tự kỷ được dự đoán, chữa khỏi với các bài phát biểu chậm trễ?
· Xếp hạng bản dịch này
11/11/2019
100 Autistic kids have delayed speech autistic kids can communicate well

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất