14 2 Có lẽ trước khi ra pháp trường vào ngày 14 tháng 2 năm 270 khi ký tấm thiệp với dòng chữ Dal Vo

14/2
Có lẽ trước khi ra pháp trường vào ngày 14 tháng 2 năm 270, khi ký tấm thiệp với dòng chữ “ Dal Vostro Valentino “ cho cô gái mù loà con vị cai ngục được ông chữa khỏi, Linh mục Valentino đã biết rằng trong cuộc đời tồn tại: Một sự thật là, có rất nhiều người đang yêu nhau không được ở bên nhau; nhưng cũng có rất nhiều người đang ở bên nhau lại không yêu nhau.
10/04/2021
14 2 Có lẽ trước khi ra pháp trường vào ngày 14 tháng 2 năm 270 khi ký tấm thiệp với dòng chữ Dal Vo

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất