CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, Ta bà hiển hiện chân toàn giác, Khuyến thiện tu hành, răn diệt ác, Xóa bỏ vô

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Ta bà hiển hiện chân toàn giác
Khuyến thiện tu hành, răn diệt ác
Xóa bỏ vô minh đoạn lỗi lầm
Lìa xa mộng tưởng tìm an lạc
Người thầy vĩ đại chốn trần gian
Bậc đấng siêu phàm trên sóng bạc
Vạn thuở công Ngài vẫn nặng mang
Răn lòng giữ đạo không hề khác!
#HuệNhẫn #SôngLam _ 17.08.2017
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ni Phật!
26/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/song.lam.353250
CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, Ta bà hiển hiện chân toàn giác, Khuyến thiện tu hành, răn diệt ác, Xóa bỏ vô

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất