Co n đô c thân cư ra nh rô i thi đi chu du khă p thiên ha đê biê t đây biê t đo đe không bi la c hâ

Còn độc thân cứ rảnh rỗi thì đi chu du khắp thiên hạ để biết đây biết đó đe không bi lạc hậu!!!
Thời còn trẻ cứ đi nhiều nơi và học được nhiều điều từ cuộc sống!!
Bình Phước: lần đầu biết về vùng đất này nhân dịp đi ăn cưới.
Vùng đất trồng nhiều cao su và hàng loạt những câu chuyện.
An nhiên mà sống /-heart
24/03/2020
Co n đô c thân cư ra nh rô i thi đi chu du khă p thiên ha đê biê t đây biê t đo đe không bi la c hâ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất