Con bạn cứt đánh thức từ 7h sáng

Con bạn cứt đánh thức từ 7h sáng. Ơn trời phật có những chuyện nó còn có thể tâm sự với mình chứ không thì nó sẽ bị stress chết mất. Đàn bà khổ trăm bề. Khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều. Các cụ dạy cấm có sai câu nào
19/11/2017
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003691793674
Con bạn cứt đánh thức từ 7h sáng

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất