Đam mê Ham thích thái quá thường là cái không lành mạnh đến mức như không còn biết việc gì khác nữa

Đam mê: “Ham thích thái quá, thường là cái không lành mạnh, đến mức như không còn biết việc gì khác nữa. Đam mê cờ bạc, rượu chè.”
Mê: “Ham thích đến mức bị cuốn hút, không còn biết gì nữa.” Hoặc “lạc đường”.
Nguồn: Wiktionary tiếng Việt
(Ahihi)
28/07/2020
Đam mê Ham thích thái quá thường là cái không lành mạnh đến mức như không còn biết việc gì khác nữa

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất