Đọc nghe các tin tức quen thuộc cứ đến hẹn lại lên của việc cúng bái lễ lạt đầu năm thấy nản thực sự

Đọc, nghe các tin tức quen thuộc cứ đến hẹn lại lên của việc cúng bái, lễ lạt đầu năm, thấy nản thực sự!
“Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người. Vậy mà chúng ta đã bỏ quên những ngôi đền, ngôi chùa thiêng nhất ấy. Khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân Thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông… lòng vẫn ác. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng, châu báu cùng vẫn thấy bất hạnh”
06/04/2021
Đọc nghe các tin tức quen thuộc cứ đến hẹn lại lên của việc cúng bái lễ lạt đầu năm thấy nản thực sự

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất