Giảng viên Nghiên cứu khoa học có thể quy đổi thành tiết giảng dạy vậy Sinh viên nghiên cứu có thể q

Giảng viên Nghiên cứu khoa học có thể quy đổi thành tiết giảng dạy vậy Sinh viên nghiên cứu có thể quy đổi thành môn học hay không? (Câu hỏi của bạn Tâm An - ĐHSP)
21/03/2020
Giảng viên Nghiên cứu khoa học có thể quy đổi thành tiết giảng dạy vậy Sinh viên nghiên cứu có thể q

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất