GIỮ GÌN NGŨ GIỚI THẬP THIỆN Cảnh không tự tánh tổn hại hay lợi ích toàn do người

** GIỮ GÌN NGŨ GIỚI - THẬP THIỆN **
Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích toàn do người. Ba nghiệp, bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) thường giữ như “tứ vật” (bốn điều đừng) của Nhan Uyên.
Ngũ giới, thập thiện khác gì “tam tỉnh” (ba điều tự cảnh tỉnh) của Tăng tử.
Trong nhà tối tuy không ai thấy nhưng thiên địa, quỷ thần đều biết. Niệm mới manh nha nhưng tội phước ẩn nhiệm đã rạch ròi như trời với vực.
Nếu thường tu tỉnh được như thế thì tất cả hành động đều là thiện, ác chẳng sanh từ đâu được. Ðây chính là quy mô sâu rộng của chánh tâm thành ý, chớ nói là nhà Phật phiền toái, chẳng giản dị, nhanh tắt như Nho gia !
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC ! (107)
12/03/2019
GIỮ GÌN NGŨ GIỚI THẬP THIỆN Cảnh không tự tánh tổn hại hay lợi ích toàn do người
5 bình luận:
Manh Nguyen
12-03-2019, 02:04:12
Nam mo a di da phat
Hoa Phạm
12-03-2019, 02:04:12
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hong Ngoc Nguyen
13-03-2019, 04:31:40
A Di Da Phat
Katherine Nguyễn
13-03-2019, 04:31:40
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Lâm Thị Tuyền
14-03-2019, 04:24:22
A DI ĐÀ PHẬT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất