Hoa Sen Cà Ná không thể và không nên mọc lên giữa đất sỏi khô cằn, bởi nó sẽ hút cạn kiệt nguồn nước

Hoa Sen Cà Ná không thể và không nên mọc lên giữa đất sỏi khô cằn, bởi nó sẽ hút cạn kiệt nguồn nước của hàng chục ngàn hộ dân khát quanh năm như Cà Ná.
10/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013300230600&
Hoa Sen Cà Ná không thể và không nên mọc lên giữa đất sỏi khô cằn, bởi nó sẽ hút cạn kiệt nguồn nước

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất