KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ (tiếp theo), Diễn thơ: Huệ Nhẫn #SôngLam, (Nay ngựa xe sung túc, Bởi trước nă

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ (tiếp theo)
Diễn thơ: Huệ Nhẫn #SôngLam
(Nay ngựa xe sung túc
Bởi trước năng cúng dàng!)
Trước tụng kinh ham học
Đời này được thông minh,
Đời nay mà ám độn
Đời trước là súc sinh!
Trước nghèo mà ham tích
Nay chịu kiếp tôi đòi,
Đời này hay nhảy nhót
Trước làm khỉ mà thôi!
Trước vì phá Tam Bảo
Bị bệnh hủi đời nay,
Trói chân tay chúng vật
Chân tay vẹo kiếp này!
Trước làm thân rắn, rết (bọ cạp)
Người tính ác đời nay,
Sáu căn mà đầy đủ
Trước chăm giữ giới thay!
Các căn không đầy đủ
Do phá giới gây ra,
Đời nay ăn ở bẩn
Trước vốn kiếp lợn mà!
Đời nay ham múa hát
Trước làm nghề xướng ca,
Kẻ nay tham quá độ
Trước chung kiếp chó mà!
Cổ nay mang búi thịt
Trước ăn vụng một mình!
Đời nay mồm hôi thối
Trước mắng chửi linh tinh!
Đời trước thiến chó, lợn
Kiếp này thiếu nam căn,
Trước mắng nhiếc Tôn Trưởng
Nay ngọng... nói khó khăn!
Kẻ đời nay dâm dật
Chết đọa làm vịt, ngan,
Thông dâm gần chín họ
Chết đọa làm sẻ, công!
Kẻ giấu che trí tuệ
Lại tiếc sẻn kinh thư
Chết đọa làm thân mọt
Gỗ, đất đục khoét hư!
Kẻ đeo cung, súng, đạn
Chết thành loài Lục di
Còn đọa làm lang thú
Ham sinh, sát... cũng vì...!
Chết đọa trùng tải thắng
Bởi hay đeo tràng hoa
Mặc áo dài lượt thượt
Đọa trùng đuôi dài mà!
Chết đọa làm heo lợn
Bởi sống hay nằm ăn,
Ưa mặc đồ sặc sỡ
Đọa loài chim lắm vân (loang lỗ)!
Kẻ chết thành chim vẹt
Bởi hay nhại tiếng người!
Chết đọa làm trăn, rắn
Bởi hay nhạo báng đời!
Chết làm trùng ảo não
Vì làm sầu não người!
Hay tuyên truyền điều ác
Chết đọa (chim) cú, cắt thôi!
Miệng khiến người tù tội
Chết đọa thú dã hồ!
Hay làm người sợ hãi
Chết đọa làm hươu, nai!
Vào chùa mang guốc, dép
Chết thành loài ngựa, trâu!
Trước không kìm hạ khí
Đọa thân khí bàn, âu...!
Dùng cối nhà Tăng chúng
Chết đọa bọ gật đầu!
Buộc người ăn dè sẻn(ăn bớt xén của người)
Làm mọt gỗ... sai đâu!
Nay làm thân cá giải
Do dùng nước của Tăng,
Chết đọa trùng nước bẩn
Bởi làm bẩn đất Tăng!
Làm trùng ăn bùn đất
Do trộm quả chúng Tăng,
Làm lừa, trâu kéo cối
Vì trộm của chư Tăng!
Làm thân bồ câu trắng
Vì cưỡng xin của Tăng,
Làm trùng trâu, bám cổ
Do nhục mạ chư Tăng!
Làm sâu ăn rau đắng
Dùng rau cỏ của Tăng,
Làm loài lươn, loài nghệnh
Do ngồi dường chư Tăng!
Ham dùng đồ Tăng chúng
Phải đọa loài thiêu thân!
Đánh cốt bãi vào chùa
Đọa làm chim dài mỏ!
Trét son, phấn vào chùa
Đọa làm chim đỏ mỏ!
Vào chùa đồ sặc sỡ
Làm chim lệ chẳng sai!
Vợ chồng vô chùa ngủ
Làm trùng thanh đầu thai!
Ngồi, đạp tháp thờ Phật
Chịu đọa thân lạc đà!
Vào chùa mang dày, dép
Làm ếch, ngóe không xa!
Phải làm chim bách thiệt
Bởi nghe pháp làm ồn!
Đọa ngục tù Thiết quật
Bởi làm uế Thiền môn! (làm ô uế hạnh của Tăng, Ni)
...
(Còn nữa)
Sông Lam _ 16.08.2017
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nammô Adiđà Phật!
26/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/song.lam.353250
KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ (tiếp theo), Diễn thơ: Huệ Nhẫn #SôngLam, (Nay ngựa xe sung túc, Bởi trước nă
1 bình luận:
Sông Lam
16-08-2017, 20:04:07
Nammô Adiđà Phật! Chúc chị buổi tối an lành ạ!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất