Ko hiểu xe này lên Sơn trà làm gì

Ko hiểu xe này lên Sơn trà làm gì ? 14 h Mắc kẹt lui cũng khó tới cũng ko yên ? Đoạn đường từ Yết kiêu lên nhiều đọan sạt lở , hầu như lớp dưới đã kocòn , năm ngoái chúng tôi đã từng báo cơ quan chức năng , họ lên xem xét rồi đâu vào đấy , có nghĩa là đoạn đường này khó chịu được các xe có tải nặng
Tối 19 h chúng tôi lên lại, xe đã ko còn tuy nhiên một đọan đường bị cày nát
Xin lưu ý
22/09/2021
Ko hiểu xe này lên Sơn trà làm gì

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất