LUẬT NHÂN QUẢ, (Vấn – đáp, thuận nghịch vận), Bạch Phật:, Kính bạch thưa ngài Đức Thế Tôn!, Vì sao g

LUẬT NHÂN QUẢ
(Vấn – đáp, thuận nghịch vận)
Bạch Phật:
Kính bạch thưa ngài Đức Thế Tôn!
Vì sao giữa cuộc sống sinh tồn
Người thì tướng mãnh tâm nào dại,
Kẻ lại thân hèn trí chẳng khôn?
Có vị vinh quang mời gọi hưởng
Còn anh khốn quẫn bủa vây dồn?
Mong Thầy nói rộng lời nhân quả
Để chúng sinh tường lẽ thiệt hơn!
Phật rằng:
Ngươi vì chúng khổ có gì hơn!
Sở dĩ trần ai nghiệp đuổi dồn
Bởi phá luân thường tâm phải dại
Do phò chánh nghĩa dạ thường khôn
Đời nay cuộc sống mà no đủ
Kiếp trước đường tu vẫn bảo tồn
Muốn hiểu ngày sau thì hãy nhớ
Suy từ những việc đã thờ tôn.
#HuệNhẫn #SôngLam _ 18.08.2017
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nammô Adiđà Phật!
28/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/song.lam.353250
LUẬT NHÂN QUẢ, (Vấn – đáp, thuận nghịch vận), Bạch Phật:, Kính bạch thưa ngài Đức Thế Tôn!, Vì sao g
1 bình luận:
Hang Hang
18-08-2017, 18:05:22
Nam mo a di đà phật Y nghia lam e
Sông Lam
Sông Lam
18-08-2017, 21:08:54
Nammô Adiđà Phật! Chị buổi tối an lành ạ!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất