Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, (Om Mani Padme Hum), Như là ngọc quý giữa đài sen, Lục tự thần minh tựa đ

Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn
(Om Mani Padme Hum)
Như là ngọc quý giữa đài sen
Lục tự thần minh tựa đuốc đèn
Thắp lửa từ bi giùm kẻ ác
Gầy tâm hỷ xả cứu thân hèn
Ta Bà hạnh phúc thôi đày đọa
Lục Đạo yên bình hết đuổi chen
Để Niết Bàn kia dành chúng khổ
Về quê Cực Lạc trú lâu bền.
Huệ Nhẫn #SôngLam _ 17.08.2017
Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Adiđà Phật!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!
26/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/song.lam.353250
Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, (Om Mani Padme Hum), Như là ngọc quý giữa đài sen, Lục tự thần minh tựa đ
1 bình luận:
Hang Hang
19-08-2017, 10:32:51
Nam mo a di đà phật
Sông Lam
Sông Lam
19-08-2017, 10:59:10
Nam Mô A Di Đà Phật!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất