MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM, Mẹ hiền Đức Quán Thế Âm, Từ bi cứu vớt lỗi lầm chúng con, Mười hai nguyện lớn v

MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM
Mẹ hiền Đức Quán Thế Âm
Từ bi cứu vớt lỗi lầm chúng con
Mười hai nguyện lớn vuông tròn
Chỉ mong dương thế chẳng còn khổ đau.
Đà La Ni chú nhiệm mầu
Tám tư pháp tướng thâm sâu mãnh hùng
Này ai đau khổ khốn cùng!
Này ai họa giáng mạng chung khó toàn!
Một lòng tín niệm đừng than
Ắt nguy sẽ chuyển thành an được liền
Nhất tâm danh tụng Mẹ hiền
Thì ngay lập tức buồn phiền hóa vui.
Mẹ dùng ngàn mắt chiếu soi
Ngàn tay cứu vớt cuộc đời chúng sinh
Dẫu là ngạ quỷ, thần linh
Dẫu là muôn loại hữu tình thế gian...
Mẹ không phân biệt hèn sang
Mà luôn rộng lượng ôm mang vào lòng
Như lời đại nguyện hằng mong
Ban vui, cứu khổ theo dòng từ bi.
Con xin đảnh lễ bái quỳ
Tán xưng công đức huyền vi của Người
Duyên lành nay gặp đúng nơi
Nguyện xin phó thác cuộc đời con đây.
Phó cho Mẹ cả tâm này
Vững tin ở Phật, Pháp, Thầy chẳng phai!
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
#HuệNhẫn #SôngLam _ 22.08.2017
28/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/song.lam.353250
MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM, Mẹ hiền Đức Quán Thế Âm, Từ bi cứu vớt lỗi lầm chúng con, Mười hai nguyện lớn v
7 bình luận:
Lientruc Vo
22-08-2017, 15:48:08
Hay quá anh Lam ƠI!
Sông Lam
Sông Lam
22-08-2017, 15:54:05
Nam mô A Di Đà Phật!
Lão Gù
22-08-2017, 15:51:30
Rất tuyệt
Sông Lam
Sông Lam
22-08-2017, 15:54:25
Nam mô A Di Đà Phật!
Hang Hang
22-08-2017, 15:58:28
Nam mo a di đà phật
Sông Lam
Sông Lam
22-08-2017, 16:00:45
Nam mô A Di Đà Phật!
Phương Bách Thế NhưLưu
22-08-2017, 16:04:15
Nam mô a di đà phật
Taxi Châu Lâm
22-08-2017, 16:31:12
nam mo a di da phat
Nguyễn Đăng Quang
22-08-2017, 18:26:12
Hay và ý nghĩa lắm em ạ!!
Sông Lam
22-08-2017, 19:57:35
Nam Mô A Di Đà Phật! Vô cùng hoan hỷ! Kính chúc quý vị buổi tối an lạc!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất