Mọi Thứ Trở Nên Nhỏ Bé Khi Ta Đứng Nhìn Từ Trên Cao

Mọi Thứ Trở Nên Nhỏ Bé Khi Ta Đứng Nhìn Từ Trên Cao. Còn Từ Phía Bên Dưới Nhìn Lên Thì Tuyệt Nhiên Không Thể Thấy Ta. Vì Vậy Lớn Hay Nhỏ Hay Không Tồn Tại Chỉ Là Cảm Nhận Riêng Mỗi Người Mà Thôi. Chứ Thực Tế Mọi Thứ Vẫn Ở Yên Đấy Mà Thôi.
30/12/2018
Mọi Thứ Trở Nên Nhỏ Bé Khi Ta Đứng Nhìn Từ Trên Cao

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất