Năm mới lại cần tuyển thêm 02 bạn dựng phim làm việc fulltime yêu cầu có sức khoẻ và chuyên môn tốt

Năm mới lại cần tuyển thêm 02 bạn dựng phim làm việc fulltime, yêu cầu có sức khoẻ và chuyên môn tốt để có thể chạy deadline trong năm 2019 cùng mình.
Anh em có ai tag giúp mình với!!!Năm mới lại cần tuyển thêm 02 bạn dựng phim làm việc fulltime, yêu cầu có sức khoẻ và chuyên môn tốt để có thể chạy deadline trong năm 2019 cùng mình.
Anh em có ai tag giúp mình với!!!
07/11/2019
Năm mới lại cần tuyển thêm 02 bạn dựng phim làm việc fulltime yêu cầu có sức khoẻ và chuyên môn tốt

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất