NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN Giáo dục Phật pháp là nền giáo dục chân thật cứu cánh viên

NHỮNG DANH XƯNG NÀY
KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

Giáo dục Phật pháp là nền giáo dục chân thật cứu cánh viên mãn hàng đầu trong thế gian, chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Thông qua học tập này, chúng ta mới đích thực nhận thức được chính mình, hiểu rõ chân tướng môi trường sống của mình. Khế nhập vào cảnh giới này, ở trong kinh Phật gọi họ là Bồ-tát. Nếu như đạt đến cứu cánh viên mãn thì được gọi là Phật Đà. Vì vậy Phật Đà, Bồ-tát là danh xưng trong giai đoạn tu học giáo dục của Phật. Nhưng giai đoạn này là giai đoạn bạn có thành quả. Giai đoạn thứ nhất xưng bạn là A-la-hán, giai đoạn thứ hai xưng bạn là Bồ-tát, giai đoạn cao nhất xưng bạn là Phật Đà. Cho nên, những danh xưng này không phải thần tiên. Chúng ta đem Phật Bồ-tát coi như thần tiên là sai rồi! Họ là đại biểu cho giai đoạn tu học.
A DI ĐÀ PHẬT!
" Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo"
Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
14/07/2019
NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN Giáo dục Phật pháp là nền giáo dục chân thật cứu cánh viên
10 bình luận:
Cuong Nguyen Vu
14-07-2019, 03:03:05
Nam mo a di da phât
Ngoc Mai
14-07-2019, 03:03:05
A DI DA PHAT
Thanh Tịnh Bình An
15-07-2019, 03:03:03
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Van Anh Nguyen
15-07-2019, 03:03:03
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngô Trinh
16-07-2019, 03:03:02
? NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT ?
Minh Phượng
16-07-2019, 03:03:02
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Liêm Nguyen Thanh
17-07-2019, 03:03:02
Nam Mô A Di Đà Phật
Châu Duyên
17-07-2019, 03:03:02
Nam mô a Di Đà Phật
HọcPhật Để Thoátsanhtửluânhồi
18-07-2019, 03:02:59
Nam mô A Di Đà Phật
Đỗ Thị Hoàn
18-07-2019, 03:02:59
Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất