Những điều cần biết về tư vấn hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng với những hiểu biết một cách chuyên sâu về các quy định của pháp luật có liên quan.Khi tư vấn hợp đồng, người tư vấn phải soạn thảo hợp đồng không những phải đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro có thể xảy ra để có thể có các phương án điều chỉnh các điều khoản phù hợp với hoàn cảnh mà vẫn đảm bảo quy định pháp luật.
 
Không những thế, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch đang ngày càng trở nên quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết đều là những con người chuyên nghiệp, rất am hiểu pháp luật về các vấn đề thường có trong hợp đồng cũng như các quy định liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng. Do đó, bản hợp đồng càng phải chặt chẽ và mang được nhiều lợi ích nhất đến cho khách hàng.
 
Các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng rất đa dạng, điển hình như:
- Tư vấn các quy định của pháp luật và áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản của các loại hợp đồng doanh nghiệp.
- Phân tích rủi ro có thể xảy ra và thỏa thuận trước khi ký kết, sau khi ký kết.
- Soạn thảo hợp đồng, rà soát các dự thảo và thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu.
- Tư vấn pháp luật tố tụng, đại diện tham gia đàm phán để giải quyết tranh chấp hợp đồng tại cơ quan tòa án.
- Tư vấn hợp đồng trong thương mại hàng hóa như: hợp đồng mua bán, hợp đồng đại lý, hợp đồng hợp tác thương mai, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế,...
- Dịch thuật văn bản hợp đồng và hồ sơ pháp lý liên quan theo yêu cầu.
- Soạn thảo hợp đồng vận tải, hợp đồng giao nhận, cho thuê kho bãi,...
- Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực tài chính như hợp đồng bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản,...
- Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn thành lập công ty, mua bán công ty, sáp nhập công ty,...
- Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự như hợp đồng phân chia tài sản, hợp đồng vay mượn,...
- Tư vấn và tham gia các giai đoạn đàm phán để ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp.
- Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo yêu cầu của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định pháp luật. Mặt khác đảm bảo quyền lợi tối đa của doanh nghiệp và cân bằng lợi ích các bên trong hợp đồng.
- Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng của doanh nghiệp.
 
25/08/2017
Những điều cần biết về tư vấn hợp đồng

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất