Niệm Phật chú trọng vãng sanh niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh phải đâu niệm Phật ho

"Niệm Phật chú trọng vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, phải đâu niệm Phật hoàn toàn chẳng ích lợi gì cho đời hiện tại! Xưa kia, ngài Minh Giáo Tung Thiền Sư, nhật khóa niệm mười vạn lần thánh hiệu Quán Thế Âm, sau này mọi kinh sách thế gian ngài không đọc nhưng đều biết. Cứ xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ắt sẽ biết niệm Phật mầu nhiệm, Quang tôi đã nhắc đến nhiều lần trong cuốn Văn Sao hủ lậu của mình. Cư sĩ bảo “niệm Phật vô ích đối với đời này” thì chẳng những chưa thâm hiểu các kinh luận Tịnh Độ, mà ngay cả với cuốn Văn Sao của Quang cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chưa đọc hiểu thật kỹ vậy!"
ẤN QUANG ĐẠI SƯ
08/11/2019
Niệm Phật chú trọng vãng sanh niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh phải đâu niệm Phật ho

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất