Phuya quá rồi Phân vân chọn lựa Ai khuyên mềnh cái cho mềnh buồn ngủ đi nè

"Phuya" quá rồi...
Phân vân chọn lựa
Ai khuyên "mềnh" cái cho "mềnh" buồn ngủ đi nè!
Chọn chi giữa buổi đông người?
Ây-da! Hình 1 hay hình 2?
25/10/2021
Phuya quá rồi Phân vân chọn lựa Ai khuyên mềnh cái cho mềnh buồn ngủ đi nè

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất