"Rủi ro lớn nhất là không dám rủi ro

"Rủi ro lớn nhất là không dám rủi ro. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng hiện nay, có một cách làm đảm bảo bạn sẽ thất bại trong mọi thứ, chính là không dám mạo hiểm". Mark Zuckerberg
10/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013300230600&

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất