THAM VẤN SƯ ÔNG TRÚC LÂM CÂU 123 HỎI Thưa thầy giận là do gốc thấy hai nếu không thấy hai là không g

THAM VẤN SƯ ÔNG TRÚC LÂM - CÂU 123
HỎI: Thưa thầy, giận là do gốc thấy hai, nếu không thấy hai là không giận. Ký ức sâu đậm, mỗi lần nhớ lại cũng giận. Vậy ký ức cũng là hai không?
_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
ĐÁP: Nếu không thấy hai thì không có ký ức. Ngồi nhớ lại chuyện phải chuyện quấy, chuyện hơn chuyện thua... tất cả những nhớ nghĩ đều do thấy hai mà ra. Vì thấy hai mới nhớ nhiều, mới ghi đậm, thương nhiều thì nhớ nhiều, ghét nhiều cũng nhớ nhiều, vui nhiều nên nhớ nhiều, khổ nhiều cũng nhớ dai... Do thấy hai nên mới có ký ức, nếu không thấy hai thì có gì để ghi nhớ? Đâu quý vị thử nhớ dùm tôi cái không hai coi? Sở dĩ chúng ta nhớ là nhớ những cái tốt xấu, chuyện vui buồn, người thương ghét. Giả sử quý vị giao tế với ba hạng người: người tốt được quý vị thương, người xấu bị quý vị ghét và người quý vị không thương không ghét. Qua một thời gian xa cách gặp lại cả ba, quý vị nhớ người nào rõ nhất? Chắc chắn là người thương, hoặc người ghét, còn người không thương không ghét thì quên mất. Như vậy, người có ký ức đậm là do thương ghét nhiều.
*** Trích ( NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM ) - http://thientruclam.info
15/03/2019
THAM VẤN SƯ ÔNG TRÚC LÂM CÂU 123 HỎI Thưa thầy giận là do gốc thấy hai nếu không thấy hai là không g
13 bình luận:
Thầm Lặng
15-03-2019, 02:02:38
A DI ĐÀ PHẬT ??????
Dung Mai
15-03-2019, 02:02:39
NAM MÔ QUY Y TĂNG
Song Ngư
16-03-2019, 04:40:39
Mô Phật
Minh Khiet Nguyen
16-03-2019, 04:40:39
NAM MO PHAT BON SU THICH CA MAU NI
Hai Nguyenvan
17-03-2019, 04:25:16
A di đà phật
Nguyễn Công Hưng
17-03-2019, 04:25:16
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Liên Tran Thi
18-03-2019, 04:24:55
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3lần)
Hoàng Nguyệt
18-03-2019, 04:24:55
Nammo adidaphat
Phuong Tranthikim
19-03-2019, 04:18:31
Mô phật
Lê Thủy
19-03-2019, 04:18:31
Nam Mô A Di Đà Phật
Thiền Tịnh Tâm
20-03-2019, 04:18:44
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đoàn Thùy Minh
20-03-2019, 04:18:44
A Di Đà Phật
Hoàng Phương Tích
21-03-2019, 04:24:45
Namo Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất