Thế cho nên là kệ mẹ mấy con rảnh háng dèm pha thôi! Chưa bao h thèm quan tâm chó sủa j bên đường ha

Thế cho nên là kệ mẹ mấy con rảnh háng dèm pha thôi! Chưa bao h thèm quan tâm chó sủa j bên đường haha??????
03/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/ngandee
Thế cho nên là kệ mẹ mấy con rảnh háng dèm pha thôi! Chưa bao h thèm quan tâm chó sủa j bên đường ha

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *