THỨ TƯ TƯ LỄ TRO NGÀY 14 02 2018 29 TẾT MẬU TUẤT ĂN CHAY KIÊNG THỊT TIN MỪNG MT 6 1 6 16 18 CHA CỦA

THỨ TƯ TƯ LỄ TRO
NGÀY 14-02-2018 – 29 TẾT MẬU TUẤT
ĂN CHAY KIÊNG THỊT
TIN MỪNG MT 6,1-6.16-18
"CHA CỦA ANH, ĐẤNG THẤU SUỐT NHỮNG GÌ KÍN ĐÁO
SẼ TRẢ CÔNG CHO ANH "
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :
"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng .
"Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diển trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
"Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh .
"Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy .
"Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh .
"Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não , để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi .
Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh ."
Đó là Lời Chúa
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài, và phân tích những việc làm phúc đức, phải có một sự chân thành và kín đáo từ nội tâm, chứ không phải bằng mọi hình thức môi miệng, phô trương giả hình .
Những việc làm bác ái của chúng ta hiện nay cũng thế, không phải bằng hình thức hào nhoáng, hoành tráng phô trương, cũng không cần phải cốt để cho người ta khen về mình.
Nhưng phải xuất phát từ một tấm lòng biết yêu mến, và khi chúng ta làm bằng cả thành tâm của mình , thì Chúa sẽ thấu suốt mọi việc, và ban thưởng cho chúng ta những ơn ích thiêng liêng.
Về cách thức cầu nguyện, Chúa cũng đã dạy khi chúng ta cầu nguyện, cũng rất cần một không gian yên tỉnh để chiêm niệm, và thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa nói, và làm mọi việc theo ý Chúa, chứ không phải nơi ồn áo đông người chia trí .
Và ngoài việc ăn chay, chúng ta nhịn ăn, ở đây, chưa hẳn là chúng ta đã giữ được chay tịnh, nhưng phải xuất phát từ chay tịnh tâm hồn, hãm mình thật lòng thống hối, ăn năn chừa bỏ đàng tội lỗi, và những thói hư nết xấu, để trở về cùng Thiên Chúa, thì mới là đúng nghĩa của việc ăn chay, bố thí và cầu nguyện .
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn nơi mỗi người chúng con, mặc dù chúng con là những con người yếu đuối tội lỗi. Nhưng Chúa vẫn rộng lòng thương xót, và không muốn một ai trong chúng con phải chết đời đời .
Ngày lễ tro hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con xác tín rằng, chúng con chỉ là kiếp phù du tro bụi, chỉ một cơn gió thoảng sẽ biến tan đi, xin cho mỗi người chúng con biết chạy đến với Chúa bằng tâm tình ăn năn sám hối, để được Chúa thương xót, thứ tha, biến đổi, và được sống xứng đáng với mầu nhiệm Vượt Qua của con Chúa . Amen
MR. MAĐALÊNA
NV
10/08/2019
THỨ TƯ TƯ LỄ TRO NGÀY 14 02 2018 29 TẾT MẬU TUẤT ĂN CHAY KIÊNG THỊT TIN MỪNG MT 6 1 6 16 18 CHA CỦA

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất