Tri ân Chúng ta có thật là người biết tri ân chưa

Tri ân
Chúng ta có thật là người biết tri ân chưa ?riêng bản thân tôi thấy tôi chưa làm tròn chữ Tri ân, tôi thường vong ân người(Tâm) đã tạo ra cái thân này, tôi thường vong ân cái người mà luôn theo tôi trong sáu nẻo luân hồi này.Đó là tổ tiên là cội nguồn của tôi nhưng đôi lúc tôi quên đi,cũng có những lúc tôi tỉnh nhớ lại, nhưng rồi cũng lại theo bụi trần ảo giác bên ngoài mà quên đi người ấy có ân với mình.Người có ân với tôi luôn luôn ở bên tôi, mà chính tôi không khéo thì tôi luôn luôn vong ân người có ân luôn ở bên tôi.
Thầy khuyên các con hãy luôn có sự tri ân cao cả nhất là luôn nhớ tri ân người luôn ở bên con(Tâm)
Chính người này là người các con cần phải Tri ân trước hết.
Các luôn luôn nhớ nhé.
25/07/2019
Tri ân Chúng ta có thật là người biết tri ân chưa
4 bình luận:
阮氏清
25-07-2019, 03:04:27
Nam mo a di da phat
Đặng Trường
25-07-2019, 03:04:27
A di đà phật
Châu Bùi
26-07-2019, 03:04:25
Nam Mo A Di Da Phat
Manh Duy
26-07-2019, 03:04:25
Nam mô a di đà phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất