Trong cuộc sống khi chúng ta nhìn xuống để quan sát thì con nhiều mảnh đời bất hạnh cần phải được sự

Trong cuộc sống khi chúng ta nhìn xuống để quan sát thì con nhiều mảnh đời bất hạnh cần phải được sự thương yêu san sẻ. Nhưng lúc tu tập đừng nhìn xuống, vì thấy giờ mình tu ngon quá – có người đâu có tu hành gì đâu cũng như khi học hành cũng đừng nhìn xuống…
Nhìn xuống hơn là hơn những cái gì: những hoàn cảnh xung quanh, những bất hạnh của con người, hơn cái khổ đau của họ – cái đau của mình không thấm vào đâu, cái nghèo của họ không thấm vào đâu do đó chúng ta có sự thông cảm thương yêu – Đức Phật dạy thông qua từ ngữ TRI TÚC. Túc nghĩa là biết đủ chứ không phải dừng phấn đấu mà là chúng ta đã phấn đấu hết mình dẫu cái gì đến với mình, thì hài lòng với cái chúng ta hiện có…
13/03/2019
Trong cuộc sống khi chúng ta nhìn xuống để quan sát thì con nhiều mảnh đời bất hạnh cần phải được sự
11 bình luận:
Bình Minh Phan
13-03-2019, 02:03:40
Nam mô a di đà phật
Hue Vien Thanh Pham
13-03-2019, 02:03:40
A DI ĐÀ PHẬT
Hoa Phong Lan
14-03-2019, 04:28:14
Nam Mô A Di Đà Phật
Nhuận Phúc
14-03-2019, 04:28:14
Nam Mô A Di Đà Phật
Kim Tiền
15-03-2019, 04:21:40
Nam mo a di da phat
Trần Loan
15-03-2019, 04:21:40
Nam Mô A Di Đà Phật
Trần Thị Đông
16-03-2019, 04:30:53
Nam mo a di da phat
Đặng Bá Bình
16-03-2019, 04:30:53
Na.m Mô A Di Đà Phật!
Hoàng Kim
17-03-2019, 04:17:55
A di đà phật
Tinh Dan
17-03-2019, 04:17:55
Nam mo di daphat ??????
Nga Le
18-03-2019, 04:18:49
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất