Tự nhiên thấy thích tấm hình của Đức Bồ Đề Đạt Ma quá

Tự nhiên thấy thích tấm hình của Đức Bồ Đề Đạt Ma quá!
Thấy đi Chùa, tượng Đức Đạt Ma lúc nào cũng là hình tượng vác trên vai cây gậy ở sau có buộc 1 chiếc giầy, mình cứ thắc mắc hoài có phải đi giày sợ mắc mưa dơ giày hay sợ đi nhiều giày hư! Giờ thì ngồ ngộ ra chắc ý nghĩ là "mình chọn đúng con đường đi của mình thì dù cho 1 chiếc giày vẫn cứ đi" ?
Chịu khó, nhẫn nhịn, học hỏi!
13/04/2021
Tự nhiên thấy thích tấm hình của Đức Bồ Đề Đạt Ma quá

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất