ƯƠ C GI Ươ c gi nga y â y đi qua Ươ c gi môi â y đơ i ta ma i co n Ươ c gi đêm la nh bên na ng Đê ta

ƯỚC GÌ .
Ước gì ..ngày ấy .. đi qua .
Ước gì môi ấy đợi ta mãi còn .
Ước gì đêm lạnh .. bên nàng .
Để ta dệt lại mộng vàng em ơi .
Ước gì bên mãi mình ơi .
Cho đông ấm áp cho trời sang xuân .
Ước gì đời giữa chừng xuân .
Cho mình yêu mãi tình xuân tình đời.
Ước gì đêm mãi mưa rơi .
Tình yêu ấp ủ cho đời thêm vui .
Ước gì tình mãi dập vùi .
Cho đông ấm áp ...ngọt bùi sẽ chia .
Ước gì
12/01/2020
ƯƠ C GI Ươ c gi nga y â y đi qua Ươ c gi môi â y đơ i ta ma i co n Ươ c gi đêm la nh bên na ng Đê ta

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất