VÔ ĐỀ, Từ ngày con chính là con, Bạn bè xa lánh chẳng còn một ai, Nhưng khi tỉnh giấc mộng dài, Sầu

VÔ ĐỀ
Từ ngày con chính là con
Bạn bè xa lánh chẳng còn một ai
Nhưng khi tỉnh giấc mộng dài
Sầu đau, phiền não cũng bay khỏi đầu.
Không là sắc, có gì đâu?
Thân này cũng giả... mong cầu làm chi?
Năng gìn ngũ giới, tam quy
Đảo điên, mộng tưởng biệt ly... niết bàn!
Sông Lam _ 17.08.2017
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nammô Adiđà Phật!
26/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/song.lam.353250
VÔ ĐỀ, Từ ngày con chính là con, Bạn bè xa lánh chẳng còn một ai, Nhưng khi tỉnh giấc mộng dài, Sầu

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất